top of page

Around the Corner מעבר לפינה

תכנית הישרדות לאמנים מתחילים

 צילום: מעבר לפינה 

בסיום הלימודים בבתי הספר לאמנות, הבוגרים מתנתקים ממסגרת וממערך שלם של שירותים שקיבלו במהלך הלימודים הכוללים גם מרחב להתנסות, מתקנים וציוד מגוון ויקר ערך, "קבוצת שווים" של סטודנטים כמוהם, מסגרת ליצירה והזדמנויות לשיתופי פעולה, פידבק על העשייה האמנותית שלהם ועוד.


בעקבות זאת, הם במקרים רבים עוברים משבר הכולל חוויות של בדידות, בלבול וחוסר אוריינטציה, המובילים לעתים לתסכול עמוק, שנים של דשדוש עד החזרה לעשיה אמנותית או זניחה של העשייה הזאת לגמרי. מעבר למחיר האישי של האמן הצעיר, יש בכך הפסד של משאבים מערכתיים רבים - כלכליים ואנושיים ואבדן מיותר של כוחות יצירה וחדשנות למעמד היצירתי בעיר.


מטרת הקורס לסייע לבוגרים בהתמודדות עם היציאה מביה"ס לאמנות באמצעות היכרות עם העולם שבחוץ, עם פלטפורמות וגורמים שיכולים לתמוך ולסייע בייצור הזדמנויות יצירה, ובמקביל לאפשר לכל משתתף לעבור תהליך אישי של גיבוש חזון לשנה הראשונה שאחרי הלימודים והכנה של תכנית עבודה ראשונית לקראת הגשמתו.

Around the Corner Logo

יוזמות התכנית:

פולי גלצר

רוני שפיטלניק

שותפים:

JCU - תרבות בירושלים ללא גבולות

בר-קיימא

מעבר לפינה

meeverlapina@gmail.com

תומכים:

עיריית ירושלים

  • Around the Corner Facebook Page
info
bottom of page